Mediedag: Troens plass i medieyrket

Litteraturhuset

 

 

Finnes det en bibelsk begrunnelse for journalistikk? Er mediene et livssynsfritt rom, eller er det slik at alle har et livssyn som de tar med seg inn i sitt yrke i mediene? Og hvordan kan en større bevissthet om eget og andres livssyn bidra til å styrke journalistikken?

Dette var sentrale temaer under mediedagen på Litteraturhuset i Oslo lørdagen 21/11 2015, med NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Familie & Medier, Skaperkraft og NORME som arrangører. Mediedagen var forhåndsomtalt av Vårt Land i tilknytning til et intervju med tidligere Vårt Land-journalist Martin Eikeland med tittelen «Ble kritisk til egen tro» (17/11).

Det var tre hovedinnlegg:

  • VG-journalist Øyvind Gustavsen: Hva er likheten mellom verdens mest leste bok og moderne journalistikk? – spor av Bibelen i journalistikken. (Intervju i Dagen på forhånd – og opptak på vl.no fra 0:18:15 [dessverre ikke helt fra foredragets begynnelse].)
  • Journalist og religionsviter Jenny Taylor (grunnlegger av og daglig leder for Lapido Media i London): «Journalists, religious literacy and world affairs / Hvorfor journalister ikke forstår religion». (Kronikk ble publisert i Vårt Land samme dag, senere også på verdidebatt.no – og opptak på vl.no fra 1:00:35.)
  • Journalist og førstelektor Kåre Melhus (NLA Mediehøgskolen Gimlekollen): Mediene som sekulær arena? (Opptak på vl.no fra 2:44:45.)

Mediedagen ble deretter avsluttet med en panelsamtale med temaet Alle har et livssyn – Hvordan påvirker det journalistikken? (Opptak på vl.no fra 3:48:20.) Debattpanelet, som ble ledet av Vårt Land-kommentator Alf Gjøsund, bestod av av Gerhard Helskog (journalist TV 2), Grethe Gynnild-Johnsen (direktør for Distriktdivisjonen i NRK), Hilde Kristin Dahlstrøm (høgskolelektor NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og hovedforfatter av Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk) og Arne Jensen (generalsekretær Norsk Redaktørforening).

Panelsamtalen satte fokus på følgende spørsmål:

Det er ikke bare de religiøse som har et livssyn. Alle bærer med seg en grunnleggende verdensforståelse som preger hvordan de ser og forstår verden. Men hvordan preger dette journalistikken? Kan og bør livssynet legges fra seg hjemme når man går på jobb? Er den «sekulære journalisten» idealet, eller er det en utopi som fører til at journalisten bærer med seg en blindsone i sine holdninger i møte med mennesker og samfunn? Vil vi og våger vi å jobbe mot et livssynsåpent redaksjonslokale? Kan det livssynsåpne medielandskapet styrke journalistens arbeid, eller vil det primært skape problemer og ødelegge den objektive journalistikken?

Jeg holdt en kort innledning til den avsluttende panelsamtalen. (Les innledningen her – og se opptak på vl.no – fra 3:52:55).

———

English:

The one-day conference The role of Faith in Media Professions was held in Oslo on Saturday 21st November 2015. Among the key topics were (a) a biblical basis for journalism, (b) journalists, religious literacy, and world affairs, and (c) an assessment of whether journalism and news should be secular. The concluding panel debate focussed on how to be practise journalism in order to promote a civil public square. The founder and CEO of Lapido Media (UK), dr. Jenny Taylor, were the only international representative among the speakers.