Lausanne: «Media and the Gospel»

 

 

It is a privilege for Gimlekollen School of Journalism and Communication (GSJC) to be hosting The Lausanne Regional Consultation on Media and the Gospel 7th to 11th Nov 2012. This is a natural follow-up to our media involvement in The Cape Town Congress 2010.

The Consultation is an integrated part of a larger strategic process which includes a thematic focus on «Media and the Gospel» in The Lausanne Global Conversation during November. This online discussion is launched by my lead article on «Media and the Gospel: Moving Forward Together». Anyone interested in the issues of «media awareness, media presence and media ministries» are welcome to participate in this stimulating online conversation!

The wider context for this Lausanne involvement is GSJC’s dual role of serving both the wider society and the global church with education, research and other resources in the areas of media, journalism and communication on the basis of our Christian convictions.

 

——–

Det er et privilegium for Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG) å være vertskap for The Lausanne Regional Consultation on Media and the Gospel 7-11/11 2012. Dette er en naturlig oppfølging av MhGs sterke mediefaglige engasjement på den globale Cape Town-kongressen i 2010.

Konsultasjonen er et viktig ledd i en større strategisk prosess, der ikke minst The Lausanne Global Conversation spiller en sentral rolle. Her er «Media and the Gospel» tema-fokus for november. Dette nettsamtalen innledes med min artikkel «Media and the Gospel: Moving Forward Together». Enhver som er opptatt av «mediebevisstgjøring, medienærvær og mediemisjon» er hjertelig velkommen til å delta i denne stimulerende nettsamtalen!

For MhG er Lausanne-engasjementet en integrert del av vår oppgave som kompetanseleverandør innenfor medier, journalistikk og kommunikasjon inn mot både samfunn og kirke ut fra et kristent verdigrunnlag.