Journalisme – uavhengighet heller enn kunnskap?

Vi trenger flere skeptikere og mediekritikere med kunnskap, perspektiv og engasjement. Kvalifisert mediekritikk er nemlig nødvendig, både for medienes og publikums skyld.

Her er Bjørn-Are Davidsen en pionér, ikke minst med sin stadig oppdaterte, kunnskapsrike og humoristiske blogg Dekodet.

Nå sist med meget velbegrunnet og betimelig kritikk av NRKs «Jesus + Johannes = sant?». (NRKs famøse sak er for øvrig også ukritisk reprodusert på forskning.no!)

Avslutningsvis peker Davidsen på det mer generelle og prinsipielle problemet i den aktuelle NRK-saken:

… Men fortsatt gjenstår spørsmålet om NRK’s motiv for denne type oppslag.
Vi får håpe at det ikke er en bevisst eller ubevisst praksis i moderne media at man helst ikke bør ta opp kristen tro uten å antyde noe om sensasjoner og strid, homofili og hykleri, falskhet og løgn.
I såfall ville det sagt mer om journalismens enn religionens vesen.

Dessverre (må jeg si som journalistutdanner), er dette faktisk noe av journalismens vesen …

Martin Eide (UiB) formulerer journalismens problem slik:

… Og det er problemet. Aktører som øker sin selvbevissthet – for ikke å si selvtilfredshet – uten samtidig å øke sin kunnskap og innsikt – skal vi være på vakt overfor. Og det er i slike sammenhenger et problem at det er så mye lettere å tilegne seg et inflatert profesjonshovmod enn virkelige kunnskaper. Det er problematisk når journalisters proklamerte kildeuavhengighet overordnes et kunnskapskrav.
Velformulert og tankevekkende!
—————-
English: Journalism may become an end in itself, where journalistic independence is more valued than actual knowledge and critical assessment. Again, this illustrates the need for qualified media critique both within the media industry and for all of us as media users.