I fokus: Den tomme stolen

Dagen publiserte min artikkel Den tomme stolen i «I fokus»-spalten sist torsdag (27/10-11):

————-

Oxford-professoren Richard Dawkins er en høyt profilert ny-ateist. Hans mest kjente bok Gud en vrangforestilling er en internasjonal bestselger. Også medieprofileringen til Dawkins preges av sterk kritikk av kristne, med anklager om blind tro. Alt dette betyr at Dawkins går svært høyt på banen som krass kritiker av kristen tro.

Derfor har det vakt stor og berettiget oppmerksomhet at Dawkins nylig nektet å møte til offentlig debatt om Gud virkelig er en vrangforestilling. Debatten skulle holdes tirsdag denne uka i Sheldonian Theatre, den tradisjonsrike universitetsaulaen i Oxford. Utfordrer var den kjente evangelikale teologen og filosofen William Lane Craig. Men stolen til Dawkins ble dessverre stående tom. I stedet holdt Craig et kritisk foredrag om boka til Dawkins, etterfulgt av en panelsamtale med både kristne, agnostikere og ateister.

Gjennom sin avgjørelse sviktet Dawkins den offentlige livssynsdebatten. Offentlige representanter for ulike livssyn har nemlig et felles ansvar for å fremme åpen, saklig og kritisk debatt. Dette inkluderer behovet for gjensidig og redelig trosforsvar (apologetikk). Men Dawkins sviktet også det offentlige forsvaret for sitt eget ateistiske ståsted, noe som har ført til sterk kritikk av Dawkins fra en rekke kommentatorer. Endog fra ateistiske skribenter reises spørsmålet om Dawkins faktisk ikke våget å møte en så skarpskodd kristen apologet som Craig på sin egen akademiske hjemmebane.

De kontroversielle påstandene fra Dawkins er etter hvert godt kjent av mange. Gud er en vrangforestilling, religion er farlig og religiøs tro er uten grunnlag i virkeligheten. Med andre ord innebærer det å tro på Gud at en har en blind og ubegrunnet tro, på linje med en naiv og ureflektert tro på troll og julenisser. Vitenskapen derimot er rasjonell, håndfast og troverdig og gir oss mening og håp.

Disse påstandene fra Dawkins møter nå også skarp kritikk fra flere andre Oxford-professorer, deriblant den kristne matematikeren og vitenskapsfilosofen John Lennox. I den nylig utgitte boka Gunning for God: Why the new atheists are missing the target utfordrer Lennox dette ny-ateistiske perspektivet på religiøs tro. Her hevder han at ny-ateismen faller for eget grep, som en blind, overfladisk og ubegrunnet tro.

Men den tomme stolen er ikke bare en tankevekker for ateister. Som kristne kan vi stå i fare for å flykte unna både personlige samtaler og offentlige livssynsdebatter. Vi trenger derfor en balansert, velinformert og frimodig apologetikk.

————-

Denne artikkelen er også publisert på Kulturvinduet.

For videre refleksjon anbefales

 

Se også video-opptak fra Bill Craigs foredrag og den påfølgende debatten i Sheldonian Theatre, dessverre uten Richard Dawkins til stede.

————-

English: This week the Christian daily newspaper Dagen published my article «Den tomme stolen» (i.e. «The empty chair»), where I comment on high-profile atheist Richard Dawkins’ refusal to debate his bestselling book The God Delusion with well-known Christian apologist William Lane Craig in Sheldonian Theatre (Oxford) earlier this week.

 

(Updated 9th Nov)