I fokus: «Bli en mediekritiker»

Tidligere på denne bloggen har vi satt fokus på mediekritikkens nødvendighet – både for nyhetsmediene og for publikum. Ikke minst gjelder dette nyhetsmedienens behov for og (manglende?) evne til selvkritikk.

Men det er også viktig at vi alle som mediebrukere tar ansvar som bevisste mediekritikere. Dette var temaet for min «I fokus»-artikkel Bli en mediekritiker, publisert i Dagen sist fredag:

 

God lesing – ved anledning!

PS. Artikkelen er nå (8/6) også publisert på det relanserte www.Kulturvinduet.no.

————————

English:  We have previously emphasized the need for qualified media critique, both for practitioners within the news and entertainment media and for all of us as as responsible media users. This latter fact also shows the significance and relevance of key Damaris resource sites, such as CultureWatch and Engaging Media.