Hvorfor Hauge School of Management?

NLA Høgskolen startet høsten 2013 Hauge School of Management. Dette er en ny verdibasert utdanning i økonomi og administrasjon, med utgangspunkt i NLA Høgskolen Staffeldtsgate.

Hvorfor satser vi som høgskole på Hauge School of Management? Det er flere grunner til denne strategiske faglige nyetableringen:

  • Vi vet at samfunnet trenger en slik verdibasert utdanning – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Vi som representerer den haugianske tradisjonen har noe vesentlig og unikt å tilby inn i dette sentrale fagfeltet.
  • Vi har her muligheten til et verdibasert partnerskap mellom fremragende fagfolk, erfarne mentorer og sentrale investorer.

Professor Magne Supphellen står sentralt i denne faglige nysatsingen. Han har formulert det nye studiets kjerneverdier på følgende treffende måte:

Hans Nilsen Hauge (1771-1824) var gründeren som skapte lønnsomme bedrifter over hele Norge, motivert av en høyere hensikt enn egen lommebok: Han ville bygge et bedre samfunn. Kulturen i bedriftene han etablerte var preget av flittighet, personlig ansvar, likeverd, omsorg for medmennesket og samfunnsansvar. I Hauge School of Management kobler vi disse verdiene med det beste av moderne fagkunnskap om innovasjon, økonomi og ledelse. Målet er mer innovasjon – med en høyere hensikt.

For å realisere hele denne viktige faglige nysatsingen, trenger vi talentspeidere, forbedere og givere / donorer.