Fokus på det sanne og det gode

Det er en glede å være gjesteskribent i siste nummer av På bølgelengde, utgitt av Familie & Medier. Artikkelen publiseres i forbindelse med MhGs 30-årsjubileum.

«Fokus på det sanne og det gode» kan leses her (s. 9!) – eller nedenfor.

 

———–

Fokus på det sanne og det gode

Vi møter daglig et mangfold av mediebudskap. To nøkkelspørsmål om det sanne og det gode kan hjelpe oss til å oppdage hvilke verdier som faktisk formidles. Dette gjelder både i møte med fakta-, fiksjons- og faksjonsstoff.

I jubileumsåret til Mediehøgskolen Gimlekollen er vi ikke minst opptatt av konstruktiv mediekritikk. Dette gjelder både i forhold til nyhets- og underholdningsmedienes selvkritikk og mediebrukernes kritikk. Jeg vil her fokusere på sistnevnte, nemlig hvordan vi som mediebrukere kan bedrive mest mulig konstruktiv mediekritikk.

En fruktbar måte å nærme seg mangfoldet av mediebudskap på er å skjelne mellom fakta, fiksjon og faksjon. Mens fakta kan være nyheter og dokumentarstoff, fiksjon kan være såpeserier og film, er faksjon ulike kombinasjonsformer, slik som reality-tv og doku-såper. Uansett sjanger og format er det alltid foretatt avgjørende valg av ståsted, perspektiver og verdier. For å avdekke slike valg, trenger vi som mediebrukere å reise to grunnleggende spørsmål.

Det første nøkkelspørsmålet har å gjøre med “det sanne”. Hva hevdes som sant om livet, mennesket og om Gud? I faktastoff finner vi særlig svaret på dette spørsmålet i valg av temaer, vinklinger og kilder. Slike valg synliggjør hvilket ståsted programskaperne har og hva de faktisk hevder som sannhet. I fiksjonsstoff oppdager vi ikke minst synet på sannhet i dialogene mellom hovedpersonene – og i måten filmskaperne beskriver virkeligheten på. I faksjonsstoff møter vi som regel meninger fra enkeltpersoner, ofte med fokus på hvordan de selv oppfatter virkeligheten i øyeblikket.

Som kristne har vi en utfordring i møte med at bibelske perspektiver på hva som er sant om livet, mennesket og Gud ofte blir marginalisert i mediene. Derfor er det ekstra viktig at vi blir stadig mer bevisst både på hvilke spor av sekulære og religiøse livssyn som faktisk formidles i mediemangfoldet og hvorfor vi fastholder kristen tro som sann.

Det andre nøkkelspørsmålet dreier seg om “det gode”. Hva beskrives som det gode liv? I faktastoff formidles dette ofte gjennom sentrale autoritetspersoner og aktuelle opinionsdannere. I fiksjonsstoff møter vi det gode liv hos de som beskrives av filmskaperne og forfatterne som helter og heltinner. Her må vi heller ikke glemme alle fengende reklamefortellinger om det gode liv. Mye av faksjonstoffet beskriver nytelse, selvopptatthet og underholdning som det virkelig gode liv.

Som kristne har vi en utfordring i møte med at sentrale bibelske perspektiver på det gode liv ofte blir marginalisert i mediene. Vi kan her nevne det ukrenkelige menneskeverdet, det livslange heterofile ekteskapet, samt vernet om vår nestes gode rykte.

For den som vil utforske “det sanne” og “det gode” anbefales varmt ressursene på Kulturvinduet. Dette er en gratis ressursside fra Damaris – som jo er et samarbeidstiltak mellom Mediehøgskolen, Laget og Familie & Medier. Ellers anbefales også introduksjonen til mediekritikk på min blogg.

Mediekritikk er altså et viktig anliggende for Mediehøgskolen. Vi har også et tydelig fokus på troverdig kristent nærvær og etisk bevissthet i nyhets- og underholdningsmediene og på kreativ formidling av kristen tro gjennom ulike kristelige medietiltak. Sammen symboliserer disse tre strategiske anliggendene selve hjertepunktet i høgskolens oppdrag som verdibasert medieinstitusjon.

 

————–

English: Family & Media has just published an article by me on media critique, where I focus on the key role of the issues of truth and goodness.

 (Updated 17th Nov 2011)