Film og dobbel lytting – glimt fra boklanseringsseminar på MhG

Idag har vi på MhG gleden av å være vertskap for et spennende boklanseringsseminar i regi av IKO og Damaris Norge om film i kristen trosopplæring, i forbindelse med fellesutgivelsen av boka Manus for livet? Fim som verktøy i trosopplæringen.

I mitt korte innlegg på dagens fagseminar om film og dobbel lytting la jeg vekt på følgende:

Når vi lytter til Bibelens tekster hører vi evangeliet om Jesus. Sammen med evangeliets gave, får vi også et nytt livssynsperspektiv: skapelse, syndefall, frelse og fullendelse.

Med dette bibelske livssynsperspektivet som innfallsvinkel oppdager vi spor i samtidstekstene av …

(1)    … at Gud skapte verden i vår erfaring av det sanne, det gode og det vakre.

(2)    … mennesket som skapt i Guds bilde i vår følelse av utilfredsstilt lengsel, våre livsspørsmål og vår refleksjon, samt i vår moralske intuisjon.

(3)    … mennesket som synder i vår skyldfølelse og i vår eksistensielle angst og fremmedgjøring.

(4)    … menneskets behov for Guds nåde og frelse i Jesus Kristus i vår anelse av Guds hellighet og dom, vår erkjennelse av skyld og vårt behov for tilgivelse, samt i ekkoene / skyggene av Jesus som Frelser i populærkulturen.

(5)    … menneskets lengsel etter forløsning og fullendelse, både i våre erfaringer i møte med døden og våre erfaringer i møte med dødskreftene i naturen.

 

Med et slikt bibelsk livssynsperspektiv blir utforskingen av sentrale samtidstekster som film ekstra meningsfull og givende. Men dette må skje i full respekt for filmenes estetikk og verdiformidling.

——————

English: Gimlekollen was the arena for today’s launch of the new IKO / Damaris book on the use of films in Christian faith education. It was my privilege on the book launch seminar to share some reflections about «double listening and movies».