Fascinerende møte med Lukas

I kveld hadde jeg gleden av å være til stede i Vågsbygd kirke på amatørskuespiller Sigurd Dahles fascinerende fremstilling «Evangeliet etter Lukas«. 

På en dynamisk og multimedial måte – og med glimt i øyet og en lekende tilnærming – ble omtrent halvparten av Lukasevangeliets tekster fremført.

Men hva er egentlig bakgrunnen for denne forestillingen?

I 2003 ble Sigurd Dahle utfordret av Svein Tindberg da han sa. «Nå skal vi se hvem av oss som kan lære Lukas først.» Pinseaften 2009 kom Sigurd først i mål med sin forestilling. Men drivkraften til å formidle Ordet muntlig for Sigurd er det å kunne komme nærmere hendelsene og så dele den nærheten med andre.

Og forestillingen ga oss virkelig et nært møte med Lukas som ærlig og troverdig forteller – med historien om Jesus Kristus Guds Sønn.

Slik Lukas selv sier det:

Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss,  slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet.  Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos,  så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i. (Luk 1,1-4) 

Med andre ord: Lukasevangeliet var et apologetisk skrift – med naturlig videreføring i Apostelgjerningene som bind 2. Derfor er det kort vei fra denne forestillingen til sentrale apologetiske tekster i Apostelgjerningene, deriblant fortellingen om Paulus som apologet på livssynstorget i Aten!

For øvrig er Sigurd yngre bror til Ole Harald Dahle – som akkurat overleverte min oldefars praktbibel fra 1633 til Misjonshøgskolens bibliotek. Hos begge brødrene møter vi en dyp respekt for bibeltekstene, noe som både inspirerer og gir grunnlag for ettertanke.

————-

English: I had the privilege of being present tonight at an impressive and inspiring one-man performance where the amateur actor Sigurd Dahle presented «The Gospel according to Luke». The monologue and the accompanying multimedia slide show illustrated the credibility of Luke as a historian and thus the apologetic nature of Luke’s Gospel. It is interesting to note that Sigurd is a younger brother of Ole Harald Dahle who recently donated my great-grandfather’s family Bible from 1633 to the MHS library.