Er medienes budskap sanne?

Seks sentrale spørsmål om medier og sannhet

Vi møter daglig mange budskap fra nyhetsmedier, underholdningsmedier og sosiale medier. Mange av disse budskapene formidler sannhetspåstander om verdier og tro.

Vi trenger å bevisstgjøres i møte med slike påstander. Her er derfor seks sentrale spørsmål om medier og sannhet.

(1) Kan vi forstå det som formidles? Dette er det første og grunnleggende spørsmålet i møte med ethvert mediebudskap. For å kunne forstå det aktuelle budskapet, må vi kjenne til de språklige og kulturelle kodene som brukes i de ulike mediene som vi omgir oss med.

(2) Er påstanden om hva som er sant virkelig meningsfull? Det er lett å sette frem påstander om hva som er sant, men ofte faller slike påstander på egen urimelighet. For at noe skal være sant, må det nemlig være en indre logikk. Det klassiske eksempelet her er den populære men meningsløse påstanden ”alt er relativt”.

(3) Stemmer sannhetspåstanden med hva vi ellers vet om saken? Sannhetspåstander i mediene er ofte preget av myter, det politisk korrekte og det som selger. Men hvem (eller hvor mange) som hevder noe, avgjør ikke hva som er sant. Derimot trenger vi som regel en rekke utfyllende fakta og perspektiver for å forstå en sak bedre.

(4) Åpnes det for muligheten av at kristen tro virkelig er sann? Som kristne i et pluralistisk mediesamfunn, kan vi ikke forvente at klassisk kristen tro forutsettes som sann. Men vi har rett til å få Bibelens påstander om Gud, Jesus og livet presentert som et mulig livssynsalternativ. Dette gjelder alt fra nyheter og debatter til populærkultur.

(5) I hvilken grad er påstanden mulig å gjennomføre i praksis? Noen sannhetspåstander gjør krav på virkelig å kunne fungere i praksis. Et nærliggende eksempel er reklamens mange fortellinger om hvordan vi kan kjøpe det gode liv. Selv om reklamen ofte bruker humor og ironi, så er det allikevel viktig å spørre om dette er sant.

(6) Fører sannhetspåstanden til positiv forandring og forvandling? Fokus er her på de sannhetspåstander som gjør krav på å si noe vesentlig om livet som menneske. Hvem er vi, hva er vårt dypeste problem som mennesker, og hvordan bør vi leve? Medienes svar er preget av ulike sekulære og religiøse livssyn.

Mediemylderet aktualiserer spørsmålet om sannhet. Vi trenger å bli mer bevisste i vår egen mediebruk. Vi trenger også å sette sannhet på dagsorden som tema i vår medieformidling, i vår kristne forkynnelse og i våre personlige samtaler.

[Publisert som I fokus-artikkel i Dagen Magazinet fredag 23. juli 2010; ikke online]

Se også Truth / Sannhet.

—————-

English: This article on media and truth was published Friday 23rd July 2010 in the Norwegian daily Dagen Magazinet.