Encouraging, enabling and equipping: An attractive London model

theMediaNet.org is a UK network of Christians working in various media fields.

This growing network has an attractive vision of encouraging, enabling and equipping Christians in the media world(s).

I had the pleasure last evening to be guest speaker at the regional meeting of the MediaNet.org in London. It was a real privilege to share the Gimlekollen story – and the vision of Christian media presence, media awareness and media mission. But even more, it was a real delight to meet so many committed Christian within such a diversity of media fields and professions. This is certainly an attractive model for Christians in other contexts all over the world.

Keep up the good work, friends!  

———–

Norsk: Det britiske theMediaNet.org er et voksende nettverk av kristne som arbeider innenfor ulike mediebedrifter og mediearenaer . Dette er en attraktiv nettverksmodell som er verd å utforske også i andre land, inkludert i våre egne nordiske sammenhenger.