En viktig seier for samvittighetsfriheten i Europarådet

Samvittighetsfrihet er en sentral menneskerettighet. Denne viktige friheten er nært knyttet til ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet.  

I går (7/10) bekreftet Europarådet retten til samvittighetsfrihet for ansatte i helsevesenet:

“The Assembly today emphasized the need to affirm the right of conscientious objection in lawful medical care.

At the end of a debate on the subject during which the text presented by the Committee on Social Affairs was substantially amended, the adopted resolution states that «no person and no hospital or institution shall be coerced, held liable or discriminated against in any manner because of a refusal to perform, accommodate, assist or submit to an abortion […]».”

The adopted text invites member states to develop comprehensive and clear regulations that define and regulate conscientious objection with regard to health and medical services.”

Dette er et meget oppmuntrende vedtak i Europarådet og et resultat av målrettet opinionsarbeid i en rekke europeiske land.

For den som ønsker å fordype seg i samvittighetsfrihet som sentral rettighet, anbefales Manifest för samvetsfrihet varmt. MhG-kollega Stefan Gustavsson er en av de sentrale personene bak dette viktige manifestet.

————

English: This week’s decision in The Council of Europa affirmed the right to conscientious objection in lawful medical care (see quote above). This is a key decision in defence of the fundamental principle of the freedom of conscience.