Det fascinerende mediehuset i Smålands Jerusalem

Den vakre byen Jönköping i Småland har mange likhetspunkter med Stavanger. 1800-tallets vekkelsesbevegelser formet både «Smålands Jerusalen» og misjonsbyen på Sør-Vestlandet.

I begge byer vokste viktige aviser (og etterhvert mediehus) frem, faktisk som et direkte resultat av vekkelsesbevegelsene. Vi tenker da selvsagt på henholdsvis Jönköpings-Posten och Stavanger Aftenblad.

For tiden pågår et omfattende forskningshistorisk prosjekt med kartlegging av Jönköpings-Postens fascinerende historie, finansiert av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse. En av de første utgivelsene er økonomihistorikeren Peter Sandbergs interessante Ett tidningshus i Jönköping. Ursprung, tillkomst, framväxt 1861-2008 (Nordicom-Sverige, 2010). 

Sentralt i forskningsprosjektet om Jönköpings-Posten står fortellingen om familien Hamrin i fire generasjoner, med den legandariske sjefredaktøren Josef Hamrin som første generasjon:

Den snart 150-åriga Jönkôpings-Posten är den enda svenska folkrörelsetidning som blivit riktigt framgångsrik. Förklaringen kan skrivas Familjen Hamrin som gjorde entré i företaget i början av 1890-talet. Den första generationen höll fast i kostnaderna men också vid den kristna livsstilen efter vilken verksamheten diversifierades till hotell- och restaurangrörelse. Den andra generationen breddade och sekulariserade innehållet men höll samtidigt hårt på den lokala inriktningen. Den tredje generationen blev vid den nya kursen men säkrade därutöver genom en industriell diversifiering tidsningsutgivningens framtid i ett hårdnande politisk klimat för enskilt företagande. Den fjärde generationen har nu tagit över ett stabilt bygge men det är i en utmanande tid av fallande upplagor och uppstigande nya medier.

 

Historien om utviklingen fra Herman Halls Boktryckeri via Jönköpings-Posten og Hallpressen til dagens Herenco-konsern er i sannhet fascinerende lesing! Ikke minst blir en fylt av beundring over Hamrinfamiliens forretningssans, utholdenhet og omstillingsevne.

For egen del gir fremstillingen samtidig også grunnlag for noen refleksjoner:

  • Hva er egentlig de viktigste likhetene og forskjellene mellom Jönköpings-Posten og Stavanger Aftenblad i et historisk perspektiv? Her skulle det være grunnlag for interessant, komparativ historisk arbeid!
  • Hvordan var avisvirksomheten med en kristen verdiprofil ivaretatt av henholdsvis Jönköpings-Posten og Stavanger Aftenblad? Og hvordan forholder dette seg til idealene til «den kristelige dagspresse» i Sverige og Norge, både i et historisk og aktuelt perspektiv?

 ——

Det er enda en grunn til at jeg lar meg fascinere av denne svenske avishistorien. Josef Hamrin (og hans enda mer kjente bror statsråden Felix) var nemlig fettere og omgangsvenner til min farfar! Og blant min fars mange barndomsminner fra Smålands Jerusalem var også inntrykk fra mange besøk i det gjestfrie sjefredaktørhjemmet.

——

English: The history of a newspaper is often highly interesting and stimulating. This is certainly the case with the Swedish newspaper Jönköpings-Posten, where the family dynasti Hamrin has played a key role during four generations. Chief editor Josef Hamrin was the first generation, a highly respected newspaper editor, a personally committed Christian, and in fact the cousin of my grandfather!