De viktige lokalradioene

Denne helgen hadde jeg privilegiet å være taler på Kristent Radioforums  konferanse i Grimstad. Det var inspirerende å være sammen med trofaste ildsjeler i det kristne lokalradioarbeidet. På programmet stod bl.a. en stimulerende workshop med Nitimens Hans Petter Jakobsen om magasinprogram.

Tre raske refleksjoner etter konferansen:

  • Gimlekollens tidlige historie er uløselig knyttet til lokalradioene framvekst. Det er faktisk umulig å tenke seg MhG uten lokalradiorevolusjonen tidlig på 80-tallet!
  • Lokalradioene (og selvsagt også lokalfjernsyn) har hatt en viktig demokratisk rolle i medie-Norge. Her har organisasjons-Norge og frivillige medarbeidere (ofte trofaste ildsjeler!) hatt en viktig arena for sin formidling.
  • Sett fra et kristent formidlingsperspektiv har lokalradioene hatt en viktig rolle som talerstol, både ‘utover’ i lokalmiljøene og ‘innover’ for kristne som ikke har hatt mulighet til å møte opp på gudstjenester og samlinger.

 

I likhet med alt annet tradisjonelt mediearbeid i kristen regi, møter også de kristne lokalradioene idag krevende samfunnsmessige, kulturelle og teknologiske utfordringer. Her kan Cape Town-erklæringens formulering om kristent mediearbeid være en viktig veiviser i møte med fremtiden:

C. Kristent mediearbeid: Å utvikle kreativ, kombinert og interaktiv bruk av ”tradisjonelle”, ”gamle” og ”nye” medier for å kunne kommunisere evangeliet om Kristus ut fra en helhetlig bibelsk virkelighetsforståelse.

————

Ellers er det grunn til å gratulere Gimlekollens første rektor Asbjørn Kvalbein (67), som nå er webpastor i Norea Mediemisjon. Mediepioneren ble i helgen tildelt Kristent Radioforums Hederspris 2011.

————

English: I had the privilege this weekend to be guest speaker at a national conference for the Christian association for community radios. It is both impressive and encouraging to meet a number of voluntary radio communicators, most of them with a faithful service in various local radio contexts for many years.