Damaris Norge lanserer ny nettside

Idag er ny, informativ og engasjerende nettside på plass fra Damaris Norge. Nettsiden fungerer både som informasjon om virksomheten og som portal til ressursene.

På denne nye siden finner vi ikke minst følgende viktige presentasjon:

                      DAMARIS hjelper deg der du er:

Vil du forstå samtiden bedre? – Damaris tilbyr unike ressurser som gjør deg mer bevisst på hva som formidles under overflaten i mediemylderet.

Vil du vite mer om hvorfor kristen tro er sann? – Damaris tilbyr unike ressurser om Bibelens troverdighet og den kristne troens relevans.

Vil du formidle kristen tro bedre? – Damaris tilbyr unike ressurser som gjør deg bedre rustet til å snakke med andre om troen på Gud som Skaper og Jesus som Frelser.

Vil du bli en bedre lytter? – Damaris tilbyr unike ressurser for «dobbel lytting – til Bibel og samtid». Vi setter særlig fokus på relasjonen mellom kristen tro og populærkultur, i respekt både for Bibelens og samtidens tekster.

 

Forhåpentligvis frister dette til å bedre kjent med Damaris Norge – som «hjelper deg der du er»…!

 

————-

English: Today, the website of Damaris Norge was re-launched, with a dual emphasis on presenting the ministry and introducing the resources.