Apropos stemmerettsjubileet

På dagen for hundreårsmarkeringen av kvinnelig stemmerett, er det verdt å merke seg en artikkel i dagens Vårt Land av førsteamanuensis Kristin Norseth (MF). Vi siterer:

De demokratisk organiserte foilkebevegelsene har spilt en langt sterkere rolle med tanke på kvinner og stemmerett enn det som kommer fram i offentligheten. Dette gjelder særlig avholdsbevegelsen og den kirkelige lekmannsbevegelsen, som ved overgangen til 1900-tallet var brede og kulturelle folkebevegelser med stor oppslutning og innflyelse lokalt som nasjonalt.

Norseth peker særlig på innføringen av kvinnelig stemmerett i NMS i 1904 som en avgjørende begivenhet.

På en slik dag som denne må det i denne anledning være tillatt å nevne at det var min oldefar og navne Lars Dahle som sto sentralt ved denne viktige milepælen i 1904….

 

English: Today, Norway celebrates 100 years of full voting privileges for women. It is a privilege to mention in this context that Norwegian Missionary Society (NMS) had introduced such privileges for women already in 1904, with my great-grandfather Lars Dahle as general secretary.