Aktuelle apologetiske anliggender – for kristne formidlere og fagpersoner

Vi har alle et livssyn! Spørsmålet er bare hvilket livssyn – og hvorfor….

Når vi begrunner våre livssynsmessige standpunkt og holdninger, så driver vi med «apologetikk» eller trosforsvar. Alle livssyn har derfor sine apologeter. Dette gjelder selvsagt også kristen tro. Det er et faktum at apologetiske temaer og anliggender har hatt en sentral plass i den kristne idé- og kirkehistorien. 

Kommunikasjon og livssyn (KL) er MhGs faglige arena for formidling av kristen tro – og for kristent trosforsvar. Dette er et unikt bachelorgradsstudium som fokuserer på den kristne troens møte med livssynsmangfoldet. KL-studiet er selvsagt en annen faglig og profesjonell arena enn både journalistikk, mediefag og interkulturell kommunikasjon. Men uansett institusjon og fagfelt, har alle kristne fagpersoner bruk for apologetisk skolering.

Dersom du ønsker en innføring i kristen apologetikk, les gjerne min artikkel fra Theofilos nr 1/2009:

 

La meg også legge til at kristen apologetikk – etter min mening – har en nøkkelrolle både for medienærvær, mediebevisstgjøring og mediemisjon… Det er derfor god grunn til å komme tilbake til apologetikk som tema i senere blogginnlegg!

Theofilos er et nordisk populærvitenskapelig apologetisk tidsskrift som kommer ut med fire nummer i året. Tidsskriftet utgis av Damaris Norge, som et samarbeid mellom MhG (KL) og CredoAkademin. Tidsskriftet tar opp en rekke aktuelle apologetiske temaer. For eksempel tar det aller siste nummeret (2/2010) opp Det Gamle Testamente som utfordring. Mens neste nummer (i oktober) har kristen tro og vitenskap som tema, setter nr 4 (i desember) fokus på sekularisering. Kort sagt,- løp og kjøp!

———————-

English: Everyone has a worldview, and every worldview has its apologists. The bachelor’s degree in communication and worldviews at Gimlekollen has Christian apologetics as a core theme. This blog post contains one of my more recent articles on Christian apologetics which originally was published in 2009 in the newly established Scandinavian popular apologetic journal Theofilos. (For some of my articles on apologetics in English, see here.)