Film og dobbel lytting – glimt fra boklanseringsseminar på MhG

Idag har vi på MhG gleden av å være vertskap for et spennende boklanseringsseminar i regi av IKO og Damaris Norge om film i kristen trosopplæring, i forbindelse med fellesutgivelsen av boka Manus for livet? Fim som verktøy i trosopplæringen.

I mitt korte innlegg på dagens fagseminar om film og dobbel lytting la jeg vekt på følgende:

Når vi lytter til Bibelens tekster hører vi evangeliet om Jesus. Sammen med evangeliets gave, får vi også et nytt livssynsperspektiv: skapelse, syndefall, frelse og fullendelse.

Med dette bibelske livssynsperspektivet som innfallsvinkel oppdager vi spor i samtidstekstene av …

(1)    … at Gud skapte verden i vår erfaring av det sanne, det gode og det vakre.

(2)    … mennesket som skapt i Guds bilde i vår følelse av utilfredsstilt lengsel, våre livsspørsmål og vår refleksjon, samt i vår moralske intuisjon.

(3)    … mennesket som synder i vår skyldfølelse og i vår eksistensielle angst og fremmedgjøring.

(4)    … menneskets behov for Guds nåde og frelse i Jesus Kristus i vår anelse av Guds hellighet og dom, vår erkjennelse av skyld og vårt behov for tilgivelse, samt i ekkoene / skyggene av Jesus som Frelser i populærkulturen.

(5)    … menneskets lengsel etter forløsning og fullendelse, både i våre erfaringer i møte med døden og våre erfaringer i møte med dødskreftene i naturen.

 

Med et slikt bibelsk livssynsperspektiv blir utforskingen av sentrale samtidstekster som film ekstra meningsfull og givende. Men dette må skje i full respekt for filmenes estetikk og verdiformidling.

——————

English: Gimlekollen was the arena for today’s launch of the new IKO / Damaris book on the use of films in Christian faith education. It was my privilege on the book launch seminar to share some reflections about «double listening and movies».

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn