Ytringsfrihet, hvite riddere og totalitære drømmer

Høgskolelektor Nazneen Khan-Østrem går høyt på banen i siste nummer av Samtiden (3/2010). I essayet «Den hvite ridderen» kritiserer hun generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund (bildet) for å være fordomsfull, kunnskapsløs og fiendtlig i møte med islam og muslimer.

Khan-Østrem har opplagt et viktig anliggende når hun forventer en empatisk, nøyaktig og balansert beskrivelse også av muslimer, islam og islamisme. Men Khan-Østrem synes å undervurdere islamismens totalitære karakter – og dens grunnleggende trussel mot ytringsfriheten. Derfor understreker også filosofiprofesssor Lars Fredrik H. Svendsen i Morgenbladets oppslag om saken at det inngår i Kokkvolds mandat å kritisere politisk islam når den truer ytringsfriheten.

La meg for øvrig nevne at vi møter den samme type trussel i dagens Europa mot ytringsfriheten og religionsfriheten både fra de militante nye ateistene og fra den ekstreme homofililobbyen.

I disse dager kommer en ny og viktig bok på det norske bokmarkedet med klar relevans for debatten mellom Khan-Østrem og Kokkvold. Det er historieprofessor Øystein Sørensen som publiserer Drømmen om det fullkomne samfunn. Fokus er på kommunisme, nazisme, fascisme og islamisme som totalitære ideologier. Her synes Khan-Østrem – og mange med henne – dessverre å ha en blindsone.

Det er imidlertid helt avgjørende at både pressen, akademia og kirken – med hver sin rolle og på hver sin måte – avslører og utfordrer slike totalitære idéer og drømmer.

———

English: This blog post highlights and reviews a recent high-profile public debate in Norway regarding islamism, cultural empathy and freedom of expression. Whereas journalists and media commentators are obliged to present a fair, balanced and representative picture also of such views as islamism, they should not neglect its totalitarian nature. Such totalitarian ideologies always need to be exposed and challenged, both by the press, the academy and the church.