(A.) Peer reviewed publications / fagfellevurderte publikasjoner

2017

2016

2015

2014

2013

———————

(B.) PhD thesis / Doktoravhandling

 • Acts 17:16-34. An Apologetic Model  Then and Now? (Unpublished PhD thesis, Open University, UK – with Whitefield Institute (Oxford) as «the sponsoring establishment»)

———————-

(C.) Other publications, interviews etc. / andre publikasjoner, intervjuer etc.

2017

2016

2015

 • «Western Europe – Marginalisation of Christians through Secularisation?», Theofilos, 2015, vol. 7, nr. 3, 318-328 [reprint with permission from Freedom of Belief and Christian Mission, see above under peer reviewed publications]
 • «Søker vi ‘the shalom of the city’?», Theofilos, 2015, vol. 7,  nr. 2, 133-134.
 • «En apologetisk vekkerklokke«, «I fokus»-spalten i avisen Dagen 22/12-15.
 • «Stadig mer marginalisert?», «I fokus»-spalten i avisen Dagen 15/10-15.

2014

 • «Forkynnelse er kommunikasjon», Fast grunn, 2014, 67 (3), s. 36-38
 • «Gud og vitskapen – om å kunne ha to tanker i hodet samtidig» [forum: nota bene!], Theofilos, 2014, vol. 6, nr. 1, s.155-157
 • «Arven fra Lausanne» [leder], Theofilos, 2014, vol. 6, nr. 1, s. 1-2.
 • «Media engagement: A global missiological task», i Lausanne Global Analysis, January 2014, vol. 3, nr. 1, 9-12. (http://www.lausanne.org/analysis)

2013

 • “Sosiale medier – i mediekritisk og missiologisk perspektiv” [forum], Theofilos, 2013, vol. 5, nr. 1, s. 79-84.
 • «We dare not neglect the Academy» [leder], Theofilos, 2013, vol. 5, nr. 1, s. 1-2.

2012

 • «Apologetikk og de unge» [forum], Theofilos, 2012, vol. 4, nr. 2, s. 88-96.
 • «Nye Theofilos – en programerklæring» [leder], Theofilos, 2012, vol. 4, nr. 1, s. 1.

2011

 • «Et personlig portrett av Francis A. Schaeffer som apologet», Theofilos, 2011, vol. 3, nr. 3, s. 6-12.
 • «Sannhet som tema i Cape Town-erklæringen», Theofilos, 2011, vol. 3, nr. 2., s. 6-8.

2010

 • «Forpliktelsen fra Cape Town» [leder], Theofilos, 2010, nr. 4, s. 1-3.
 • «Fungerer nyhets- og underholdningsmediene som arenaer for sekularisering?», Theofilos, 2010, vol. 2, nr. 4, s. 23-24.
 • «Film og dobbel lytting» i M. S. Dahle og L. Skattum (red.): Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen [Trosopplæring i praksis] (Oslo: IKO-forlaget / Damaris Norge, 2010), s. 24-43.
 • “Journalistikk og demokratibygging – inspirert av klassisk kristne verdier”, i M. Dahle Andersen: Troverdig tro (Oslo: Luther Forlag, 2010), s. 275-287.

2009

 • «Aktuelle apologetiske anliggender – for kristne formidlere og fagpersoner», i Theofilos, 2009, vol. 1, nr. 1, s. 12-30.

2006

 • «Journalist eller forkynner? En innholdsbestemmelse av to sentrale roller for kristne formidlere», i E. Grandhagen og A. Myksvoll (red.) Budskap 2006. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (Oslo: Studiebibliotek for Bibel og Misjon, 2006), s. 98-107.

2005

 • «Ansikt til ansikt. Ti teser om forkynnelsens etikk», i E. Grandhagen og D. Solheim (red.) Budskap 2005. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (Oslo: Studiebibliotek for Bibel og Misjon, 2005), s. 119-125.

2003

 • «Åpent legger vi sannheten frem – noen grunnleggende avklaringer om apologetikk», i B. Hoaas og K. Valen (red.) Budskap 2003. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (Oslo: Studiebibliotek for Bibel og Misjon, 2003) s. 86-94.
 • “Med Paulus på livssynstorget – om Apgj. 17,16-34 som apologetisk modell”, Fast grunn, 2003. (Denne artikkelen er også publisert på Kulturvinduet og i svensk og dansk oversettelse.)

2002

1998

 • “Paulus som apologet i Aten – og hva det kan lære oss i dag», i E. Sjaastad og K. Valen: Én sann Gud. Monoteismen og det første bud i missiologisk perspektiv (Oslo: Studiebibliotek for Bibel og Misjon / Fjellhaug Misjonshøgskole, 1998), s. 93-111.

1995

 • “Hva er da et menneske? Menneskesyn, menneskeverd og misjon. Innsyn, 1995, nr. 15, s. 5-9.

1993

 • «Mennesket og media. Søkelys på media som etisk utfordring». Ung Teologi, 1993, s. 89-97.

1989

 • «Kristen i en sekularisert tid», Fast grunn, 1989, s. 156-159.

 

Newspaper articles / Avisinnlegg

 • [medforf.: Rolf Kjøde] «Radikal misjonserklæring», Vårt Land

(Updated 29th Dec. 2016)