Ny interessant undersøkelse fra MhG om mediefolk og sosiale medier

Vi kan idag lese følgende på Norsk Journalistlags hjemmeside:

En fersk undersøkelse blant journalister og redaksjonsledere i Agder og Rogaland avslører at Facebook er et mye brukt verktøy i den daglige journalistiske produksjonen i redaksjonene. Dette skjer på tross av at journalistene er veldig usikre på hvordan de skal forholde seg til de sosiale mediene i jobbsammenheng. Nå ønsker flertallet av de spurte at bruk av sosiale medier skal inn i Vær Varsom-plakaten.

Dette er noen av konklusjonene som kommer fram i en ny undersøkelse der 176 journalister i Agder og Rogaland har svart på spørsmål om sitt forhold til sosiale medier, både privat og på jobben. Undersøkelsen ble presentert lørdag ettermiddag under Sommerkonferansen i Kristiansand og er et samarbeid mellom konferansen og Mediehøgskolen Gimlekollen som har stått for forskningsarbeidet. Undersøkelsen er finansiert av Norsk Redaktørforening.

 

De nye sosiale mediene er uten tvil en etisk utfordring for oss alle – og selvsagt da også for journalistene. Behovet for tydeligere etiske retningslinjer for journalister (og andre profesjonelle brukere av sosiale medier) er opplagt. Parallelt med dette er det også et behov for grunnleggende etiske refleksjoner om bruken av facebook, twitter og blogging.

————–

English: This past weekend Gimlekollen lecturers presented a brand new reasearch report on journalists and social media. The report was presented at a regional journalism conference in Kristiansand. It shows a widespread use of Facebook among regional journalists. Many of the interviewed journalists express a need for ethical guidelines in this area. I would like to add that there also is a need for more fundamental ethical reflections.