Ingfrid Lillian Serigstad-Minnetale i kirken av døtrene Margunn og Tone Lise