«Medier og misjon hører sammen» – intervju om Cape Town 2010

Redaksjonsleder Harald Endresen i Norea mediemisjon laget nylig følgende intervju med meg om MhGs oppdrag på Cape Town 2010-kongressen:

«[INTRO] I oktober samles over 4000 kristenledere fra hele verden i Cape Town for å være med på Lausanne kongressen, og i 10 dager vil mange ulike tema bli belyst. Men også nå i forkant går diskusjonen livlig, på internett, og Lars Dahle, rektor ved Mediehøgskolen, skal selv ned og holde foredrag om medier og misjon, og er aktivt med i den internasjonale diskusjonen nå. Over 20.000 har lest bare det han har lagt ut. Dahle er fascinert: ….»

NOREA_Medier og misjon hører sammen (intervju)

————

English: I was recently interviewed by Norea Media Mission. The topic was Gimlekollen’s contribution on the upcoming Cape Town 2010 Congress in the area of media and Christian mission.