Mediehøgskolen Gimlekollen i Kosovo – hva er egentlig status?

Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG) har i flere år vært prosjektansvarlig for et stort UD-støttet utdanningsprosjekt i Kosovo. Prosjektet er kalt Kosovo Institute of Journalism and Communication (KIJAC). Målet for prosjektet har vært å bygge en journalistutdanning på masternivå, for gjennom dette å styrke det unge demokratiet og det skjøre sivile samfunnet i Kosovo. Prosjektet er nå i overleveringsfasen til American University in Kosovo (AUK), som er en solid lokal akademisk partner.

Overleveringsfasen er alltid krevende i internasjonalt bistandsarbeid. Det har vært et par presseoppslag i det siste om Kosovo-prosjektet knyttet til flere pågående prosesser i denne fasen, dels forrige uke i Universitas, dels idag på NRK Sørlandet. Fokus har vært på den manglende akkrediteringen av prosjektets studieprogram, noe som ifølge kontrakt er utdanningsdepartementets i Kosovo sitt ansvar. MhG har allikevel tatt initiativ til å bringe denne saken i havn i løpet av våren 2011 i en god dialog med lokale myndigheter i Kosovo.

For en mer utfyllende redegjørelse om status og prosesser i MhGs Kosovo-prosjekt, henvises til følgende:

 

(Se også nyhetssak på MhGs nettside, samt MhGs tilsvar i Universitas.)

————–

English: GSJC has been involved since 2005 in a major educational development project in Kosovo, with the Norwegian MFA as the major donor. The project, which has the establishment of a master’s programme in journalism as its aim, is currently in its demanding transitional phase. American University in Kosovo (AUK) is now the local academic exit strategy partner, gradually taking over and further developing the journalism programme in close partnership with Mississippi University.