Med dobbel lytting som anliggende i møte med film

IKO-forlaget og Damaris Norge inviterer til boklansering på MhG torsdag 18/11.

Den nye boka heter Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen. Lena Skattum (IKO) og Margunn Serigstad Dahle (MhG/Damaris Norge) er redaktører. Boka inngår i IKOs bokserie «Trosopplæring i praksis».

Jeg har gleden av å bidra med et kapittel i boka – om dobbel lytting og film. Uttrykket «double listening» er myntet av den kjente britiske forfatteren og misjonslederen John Stott, som sto svært sentralt i Lausannebevegelsen i mange år. Slik definerer Stott dobbel lytting:

The phrase “double listening” has always been significant for me. And it means that we’re called to listen both to the Word of God, and to today’s world, in order to relate the one to the other. 

 Jeg bruker Stotts grunnleggende tese som utgangspunkt for mitt bidrag. Her følger et illustrerende sitat om dobbel lytting og film fra mitt kapittel:

Dobbel lytting innebærer at vi lytter med oppmerksomhet, innlevelse og respekt både til Bibelens og til samtidens tekster. Dette kan beskrives som en stimulerende toveisdialog, både fra bibeltekst til filmtekst og fra filmtekst til bibeltekst. Dermed får trosopplæreren i praksis rollen som teologisk og pedagogisk brobygger.

Brenner du for kristen trosformidling? Er du opptatt av å formidle et autentisk og relevant bibelsk budskap inn i vår tid? Og lar du deg engasjere av hvordan filmfortellinger danner utgangspunkt for både livssynsformidling og livstolkning? Da er denne boka noe for deg!

———–

English: Damaris Norway is about to publish a new significant book about using the use of film in church teaching contexts, with the Church publishing house IKO as co-publisher. I have the privilege of contributing a key chapter on double listening and film. The book launch is being held at Gimlekollen on the 18th November 2010.