Kristent medienærvær – i Hans Nielsen Hauges ånd

Ville kristne norske medietiltak som Vårt Land, Dagen Magazinet og Mediehøgskolen Gimlekollen eksistert uten Hans Nielsen Hauge? Neppe!

Som samfunnsengasjerte kristne i dagens samfunns- og kultursituasjon i Norge, er det avgjørende at vi er oss bevisst arven fra Hans Nielsen Hauge. Dette gjelder selvsagt Hauge som åndelig leder, men også Hauge som entrepenør og samfunnsbygger. Her ligger det en uhyre viktig kapital – både for kristen-Norge og for samfunnet i stort.

Når det gjelder samfunnsbygging og entrepenørskap. så er det ikke minst viktig å sette fokus på kjerneverdiene i Hauges «tjenende lederskap»:

  • Fellesskap og samhandling
  • Eksemplets makt,
  • Anerkjennelse og likeverd
  • God forvaltning
  • Tjenende lederskap
  • Samfunnsansvar

På denne bakgrunn er det en stor glede også for MhG at Haugeinstituttet nå er etablert – i Kristiansand. Og et privilegium for meg personlig å ha blitt invitert med som styremedlem!

Instituttet har et fokus på etisk refleksjon og tjenende lederskap i dagens arbeids- og næringsliv, med utgangspunkt i de haugianske virksomhetenes kjerneverdier.

———————

English: As a a lay preacher, social reformer and entrepeneur with a unique national reach in the early 1800s, Hans Nielsen Hauge was one of the key shapers of modern Norway. He created a unique Christian business tradition characterized by a deep sense of calling, servant leadership and the need for ethical reflections. Many significant Christian media initiatives are also part of this unique heritage in Norway.