Etikk for bloggere – noen spørsmål til refleksjon

I forbindelse med undervisning på vårt «nye» emne KM101 Digitale medier: Innføring formulerte jeg følgende etiske spørsmål for bloggere for videre refleksjon:

* Er du din egen redaktør – eller står bloggen under en annens redaktøransvar?

* Dersom bloggen er yrkesrelatert, hvilken yrkesrolle har du egentlig som blogger? Journalist, kommunikatør, pedagog, (kristen) forkynner eller …?

* Hvilke etiske verdier ønsker du skal prege din blogg? Har du formulert dine kjerneverdier?

* Hvordan balanserer du mellom det profesjonelle, det personlige og det private på bloggen din?

* Hva kommuniserer du for slags budskap på din blogg? Hva ønsker du å oppnå?

* Hvordan forholder du deg til nettets umiddelbarhet og kontinuerlige deadline? I hvilken grad gir du plass til selvkritikk og refleksjon – før du publiserer på bloggen?

* Hvordan forholder du deg til nettets generelle etiske utfordringer – slik som kommersielle markedskrefter, pornografiske nettsteder og ulike former for nettspill?

* Hvilke tenker du om faren for kontinuerlig og overdreven tilstedeværelse på digitale arenaer i stedet for fysisk, direkte kommunikasjon med familie og venner?

Tilleggsspørsmål til videre faglig refleksjon: Hvilken etisk relevans har henholdsvis normetiske, konsekvensetiske og dydsetiske tilnærmingsmåter for din virksomhet som blogger?

 

Etikk for bloggere (og andre brukere av sosiale medier) synes å være et underutviklet område i medieetikken. Jeg vil derfor komme tilbake til dette aktuelle, interessante og spenningsfylte temaområdet.

—————–

English: In this blog post, I propose some key ethical questions for bloggers to reflect on further. This seems to be an underdeveloped area in media ethics.