«Medier og misjon hører sammen» – intervju om Cape Town 2010

Redaksjonsleder Harald Endresen i Norea mediemisjon laget nylig følgende intervju med meg om MhGs oppdrag på Cape Town 2010-kongressen:

«[INTRO] I oktober samles over 4000 kristenledere fra hele verden i Cape Town for å være med på Lausanne kongressen, og i 10 dager vil mange ulike tema bli belyst. Men også nå i forkant går diskusjonen livlig, på internett, og Lars Dahle, rektor ved Mediehøgskolen, skal selv ned og holde foredrag om medier og misjon, og er aktivt med i den internasjonale diskusjonen nå. Over 20.000 har lest bare det han har lagt ut. Dahle er fascinert: ….»

NOREA_Medier og misjon hører sammen (intervju)

————

English: I was recently interviewed by Norea Media Mission. The topic was Gimlekollen’s contribution on the upcoming Cape Town 2010 Congress in the area of media and Christian mission.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn