Medienærvær

Et stort behov for kompetente, troverdige og uavhengige journalister

Hvorfor er det forsatt et stort behov for kompetente, troverdige og uavhengige journalister? 

La meg nevne tre av de mest sentrale grunnene i den aktuelle mediesituasjonen:

  • I møte med en voksende medieflom,  ikke minst på nettet, trenger vi troverdige journalister som kan være våre portvakter til sakssvarende og relevant informasjon.
  • I møte med en voksende informatør- og kommunikasjonsbransje i politikk, næringsliv og organisasjonsliv, trenger vi troverdige journalister som kan drive kritisk og undersøkende redaksjonell virksomhet.
  • I møte med det politisk korrekte, det selvsagte og det trendy, trenger vi troverdige journalister som kan stille uventede spørsmål, komme med alternative perspektiver og tøre å være motkulturelle når dette er berettiget.

 

Behovet for slike journalister er én av grunnene til at vi gleder oss til å starte opp enda et nytt studieår ved Mediehøgskolen Gimlekollen – med bachelorgraden i journalistikk som vår største utdanning. Dette er strategisk samfunnsbyggende virksomhet, der vi lar oss inspirere og motivere av et kristent menneskesyn. 

————

English: There is a real need for competent, credible and independent journalists. We need such journalists as gate-keepers to relevant information, as independent investigors, and as alternative voices.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *